38946534 s

בניתוח קטרקט בשיטה חדשנית זו, חלק משלבי הניתוח נעשה באמצעות לייזר.


מהם יתרונות הסרת קטרקט לייזר?

  • דיוק מרבי יבטיח מיקום מרכזי ומדויק של העדשה המושתלת.
  • השימוש בלייזר מאפשר לשלב בניתוח אחד: הסרת קטרקט, תיקון תשבורת הראייה ותיקון אסטיגמציה (צילינדר).
  • שיטת הלייזר מקטינה את הסיכון להתפתחות בצקת בקרנית לאחר הניתוח.
  • פחות סיבוכים במקרים של ניתוחי קטרקט מורכבים.